Monmouthshire, UK

Ydych chi eisiau gwella gwasanaethau iechyd lleol yn eich ardal?

A oes gennych ddiddordeb yn eich GIG lleol?

Ydych chi eisiau gwella gwasanaethau iechyd lleol yn eich ardal?

A oes gennych 3-5 diwrnod yn rhydd, bob mis, i fod yn wirfoddolwr?

Posted by AneurinBevanCHC on the 08th Dec 2017.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o bob cefndir – i’n helpu ni wella’r GIG yn lleol a chenedlaethol.  Mae aelodau CIC yn wirfoddolwyr lleol sy’n ymddwyn fel llygaid a chlustiau’r claf a’r cyhoedd; trwy wrando ar eu pryderon a gweithio gyda’r gwasanaeth iechyd i wella ansawdd gofal y claf. 

Gofynnir i aelodau roi’r hyn sy’n cyfateb i dri i bum diwrnod y mis; darperir hyfforddiant ac ad-delir unrhyw ‘dreuliau parod’, megis costau teithio.

 

Os am wybod mwy, cysylltwch â Angela Mutlow, Prif Swyddog, Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan:

01633 838516 neu

angela.mutlow@waleschc.org.uk

ewch i’r wefan www.communityhealthcouncils.org.uk/aneurinbevan/

 

Be the first to add an idea!